USŁUGI ASYSTENCKIE

OFERTA BEZPŁATNYCH USŁUG ASYSTENCKICH

 

Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom wyrównywania szans w dostępie do środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie Spółdzielnia Socjalna „Jasne, ze zmiana” wraz z Partnerem – Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie realizuje Projekt „Jasne, że pomagam. Profesjonalna pomoc asystencka”.
W ramach projektu zapewniamy bezpłatne wsparcie osobom: niesamodzielnym, zależnym,
z niepełnosprawnością , chorobami otępiennymi, a zwłaszcza osobom powyżej 65 roku życia zamieszkującym miasto Częstochowa oraz gminy powiatu częstochowskiego: Mstów, Olsztyn, Poczesna oraz Przyrów. Nasze działania ukierunkowane są na łagodzenie lub zapobieganie procesowi ubóstwa
i wykluczenia społecznego wynikającego z osiągania niskich dochodów w połączeniu z istniejącymi chorobami lub niepełnosprawnościami w rodzinach.

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana”, a zwłaszcza Partner ZM PKPS
w Częstochowie
posiada bogate, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań asystenckich i opiekuńczych na terenie miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

 

Zapraszamy Państwa do rozważenia naszej oferty,  która z pewnością wpisuje się
w  istniejące obecnie potrzeby osób starszych, niesamodzielnych czy niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.
  

Szczegółowych informacji na temat Projektu udzielają :

Biuro Spółdzielni Socjalnej : ” Jasne, że zmiana” w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 15  biuro czynne: od 8:00 do 15:00, nr. tel. 519 729 134 , (34) 324 20 64, adres e-mail:
jasnezezmiana@gmail.com

ZM Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Krasińskiego 11a, biuro czynne: od 8:00 do 15:00, nr tel.  519 729 159,  (34) 361 46 60,
adres e-mail:
pkps.czestochowa@wp.pl