USŁUGI OPIEKUŃCZE OSÓB STARSZYCH ORAZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Od 1 sierpnia 2011r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie realizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych w ich miejscu zamieszkania oraz usługi specjalistyczno-opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem usług jest zapewnienie wsparcia i opieki osobom, którym tej pomocy z różnych przyczyn nie może zapewnić najbliższa rodzina. Usługi są świadczone codziennie, w miejscu zamieszkania, PKPS zatrudnia 120  wykwalifikowanych opiekunek – zgodnie ze standardyzacją usług opiekuńczych.

temat

test